Представиха областния координационен механизъм по деинституционализацията в Русе

Среща за представяне напредъка по областния координационен механизъм по деинституционализацията се състоя в хотел „Космополитан“ днес в Русе. /на снимката/
Участие във форума взеха представители от всички институции, работещи по проблема с деинституционализацията в града и на някои от по -големите общини от Русенска област. Срещата бе открита от д-р Андриан Райков – зам. – областен управител, който отбеляза, че Област Русе е една от осемте пилотни области в страната, в които тепърва ще се създава модел на деинституционализирането на подрастващите от домовете.

 

Предстоящото осъществяване на този проект предвиждадо края на 2020 година всички деца, отглеждани в институции да живеят в семейства или в условия близки до семейната среда. За да се осъществи това начинание е необходимо първоначалното създаване на координационен механизъм. Основните принципи на създаването на този механизъм за деинституционализацията бяха изяснени от Георги Симеонов – директор на българския клон на „Надежда и домове за децата“- неправителствена организация, работеща активно за деинституционализацията в България. 

Първоначално той изясни, че въпросът с деинституционализацията води до неодобрението на редица субекти, ангажирали се досега по веригата с обслужващи дейности към институциите. Единствените, които печелят от деинституционализацията са децата, изведени от институциите, защото тяхното развитие и вниманието към интелектуалното им израстване ще се подобри. Координационният механизъм би трябвало да отговаря на следните принципи: активна координация между всички участващи по веригата институции и активна координация по между им. 

Впоследствие участниците във форума имаха възможност да се включат в проведеното практично упражнение на тема:“Работа на високо мулти –институционално ниво- ползи и предизвикателства“, водено от Елизабет Алън – консултант на Британското посолство по медиация между институциите и гражданския сектор. /на снимката днес/ 

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.ruseinfo.net

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в