Представяне на Актуализирания План за действие 2016 – 2020 в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата от Република България“

На 26.04.2017 година се проведе заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация в София – град. Живка Такева – Първанова, заместник областен управител и председател на Координационния механизъм приветства участниците. Заседанието бе посветено на представяне на Актуализирания План за действие 2016 – 2020 в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата от Република България“.

„Надежда и домове за децата – клон България“ направиха преглед на Актуализирания План за действие с конкренти акценти и ключови дейности и мерки, както и бяха описани предвидените услуги по Картата на услугите за София град. Основните елементи на презентацията бяха свързани с развитието на услугите по превенция и ранна интервенция на деца с уврежданията, както и подобряване условията на алтернативната грижа за деца. Развитието на ефективна и ефикасна система за закрила на детето, както и гарантиране правата на децата е основа за развитие на обществото. Бе споделен и случай на добра практика по реинтеграция на дете с увреждане.

 В заседанието участваха 22 души, представители на РУО, РЗИ, РДСП, ДСП, ОЗД, доставчици на услуги, Столична община, неправителствени организации, Областна администрация, които са членове на Областния координационен механизъм.

Прочетете още ...

Посещение на Пит Гарет в Стара Загора

На 28.11.2023 година  проведохме среща с Ива Радева, областен управител на Стара Загора. Екипът ни беше воден от Пит Гарет, директор Глобални програми – Надежда

В навечерието на Коледа

За много деца па целия свят идва най-чаканото време на годината. Коледа винаги се свързва с домашен уют, събирания с приятели, много смях и разбира

Върни се обратно в