Представяне на програма ИМПАКТ за Бургаска и Пазарджишка област

От 18.09. до 20.09.18 година „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе обучение по програмата ИМПАКТ за две области Бургас и Пазарджик на специалисти от ЦНСТДМУ.

В продължение на три дни Надежда Петрова и Пламена Стефанова консултанти на „Надежда и домове за децата – клон България“ представиха програмата ИМПАКТ в гр. Созопол. В обучението взеха участие 16 специалисити – управители, социални работници, психолози, медицински сестри, както и детегледачи, работещи в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) от Бургас, Карнобат, Поморие, Пазарджик, с. Атия и с. Хаджиево.

През тези три дни, участниците имаха възможността да се запознаят с иновативни методи и подходи, които са в основата на програма ИМПАКТ, насочени към предотвратяване на кризисни ситуации при децата и младежите в ЦНСТДМУ. В процеса на представяне на програмата, те сами изведоха огромната нужда от мултидисциплинарност при разрешаване на проблемни ситуации. Убедиха се, че  планирането и развитието са успешни за човека със специални нужди, ако той е в техния център, както и че е необходимо да се фокусираме върху възможностите, силните страни и интересите на конкретни индивид, за да може да  надграждаме. Разбраха значимостта на проактивния подход за справяне с кризисни ситуации, който изисква добро познаване и разбиране на децата и младежите със специални нужди и цели да се намали нуждата от всякаква интервенция като се отговаря на нуждите преди те да възникнат.

Разгледани бяха темите за вредите от специализираните институции и последствия от тях довели до тежки институционални синдроми, Теорията за привързаността и „Защо любовта има значение?”, правата на хората със специални нужди, за разбиране на проблемното поведение и взаимодействието между средата и индивида и др.

Бяха представени основните инструменти за извършването на функционален анализ: „А-В-С” хронология, която се използва за да се придобие представа за предпоставките за поведението, както и последствията от него за определения човек; и Скала за оценка на мотивацията, създадена от Дуранд и Криминс, която се използва за анализ на връзката между събития от средата и проблемното поведение на човека, и помага да се отговори на въпроси относно функцията на проблемното поведение. Това допринася за развиването на хипотези относно функцията на поведението или защо се проявява дадено поведение.

В своите обратни връзки, участниците оценяват обучението, като изключително полезно и изчерпателно, представено по достъпен начин.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в