Предстои закриване на ДМСГД в Ямбол

През изминалата 2018 година „Надежда и домове за децата – клон България“ заедно партньорите на местно и национално ниво, постигнаха устойчиви резултати по превенция на изоставянето на деца в Ямбол и отпадане необходимостта за съществуване на дома там.

Домът за медико-социални грижи за деца в Ямбол да бъде закрит, предлага здравният министър Кирил Ананиев на правителството. Той е внесъл проектопостановление за обсъждане, а гласуването му ще бъде след 19 януари.

Решението е в съответствие с националната стратегия за деинституционализация на децата и актуализирания ѝ план за действие, съгласно които се предвижда закриване на домовете и създаване алтернативни услуги и форми на грижа.

В ДМСГД, който е със статут на лечебно няма деца от 7 септември 2018 г, което се случи с активната работа на „Надежда и домове за децата – клон България“. За да не се допускат нови настанявания се развива активна подкрепа в семейства попаднали в криза.

Разходите по ликвидация на дома ще бъдат около 100 хил. лева и ще са за сметка на МЗ.

Освободените средства да се пренасочат към разкриването на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в