Превенция на изоставянето на деца

На 15.07.2020 г. в голямата зала на Областна администрация Бургас при спазване на всички противоепидемиологични мерки се проведе двадесетото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). Заседанието бе открито  и председателствано от Антония Месерджиева, местен координатор на ОКМД за област Бургас.

На срещата присъстваха 28 участници, членове на ОКМД –  ръководители и специалисти от  РДСП, ДСП, ОЗД и ЦОП от областта, Община Бургас, РУО на МОН, нестопански организации и координатори на „Надежда и домове за децата–клон България. Участие в заседанието взе и г-жа Кремена Стоянова – национален консултант по детски политики към Надежда и домове за децата – клон България.

Г-жа Месерджиева представи новия председател на ОКМД – Владимир Крумов,  зам. областен управител на ОА Бургас и обяви дневния ред на заседанието. Г-н Крумов приветства участниците и изрази готовността си да продължи активната дейност на ОКМД по отношение на превенция на изоставянето на деца и работата по случаи. Всички членове на ОКМД се представиха и споделиха успехи и предизвикателства  в условията на епидемията  и представиха работата на институциите  по денституционализация.

По втора точка от дневния ред участниците обсъдиха 2 случая по превенция на изоставянето на деца. Първият представен от директора  на ЦОП – Бургас – г-жа Мария Атанасова за момиче на две години и втория по предложение на г-жа Вяня Глухчева – Началник на ОЗД Созопол за момче на 10 месеца. И по двата случая специалистите предложиха конкретни решения и подкрепа за семействата, за да се осигурят на децата по-добри условия и се запазят  в  семейната среда. Надежда и домове за децата – клон България ще подпомага родителите като осигури най-необходимите за децата и семействата храни и други продукти, ще се потърси помощта на БЧК, на Центъра за майчино и детско здраве, които подпомагат здравно неосигурени и безработни майки. От 1 април към ДМСГД работи Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, в който се осигуряват медицински услуги на децата заедно с майките.

Участниците в заседанието получиха Наръчника с добри практики на Надежда и домове за децата – клон България, който съдържа истински истории на семейства и деца в риск, доведени до успешен край в резултат на междуинституционална работа на експерти и институции.

В края на заседанието г-н Крумов благодари на участниците и пожела успех в работата на експертите и институциите в процеса на деинституционализация.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в