През месец август, благодарение на съвместната и добре координирана работа на отделите “Закрила на детето“

През месец август, благодарение на съвместната и добре координирана работа на  отделите “Закрила на детето“ – Люлин и Оборище, се осъществи и първата реинтеграция. Детето А., заедно с по-голямото си братче Г. са си  у дома при родителите.  За успешната реинтеграция спомогнаха и проведените многобройни разговори и консултации  с родителите. С тях се  целеше осигуряване на емоционална подкрепа и  мотивация за отглеждането на децата.

С наше съдействие през месец септември, по-голямото момче, беше записано на детска градина в голяма близост до местоживеене на семейството, което допълнително ще улесни родителите. Предстои да се направят необходимите изследвания за постъпване и от следващият месец да започне посещение на детската градина. Предвижда се и да подпомогнем семейството с дрехи, обувки и креватчета за децата.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в