Приднестровска делегация посети Русе по покана на „Надежда и домове за децата – клон България“

В периода 16 – 20.07.2018 година по покана на „Надежда и домове за децата – клон България“ се осъществи посещение на Приднестровска делегация в Русе.  Работното посещение имаше за цел да запознае гостите със системата за закрила на детето в България, видовете социаслни услуги, тяхното управление и качество.

Сред гостите са заместник- председател на приднестровсокото правителство, председател на Висшия съвет на държавната регионална политика, председателят на Висшия съвет на социалната политика, на министерството на науката и културата, министърът на социалната закрила, заместник-министър на финансиите и директорът на програмата в Приднестровието на британската организация „Надежда и домове за децата“.

В делегацията се включи и регионалния мениджър за Централна и източна Европа на британската организация Стефан Дарабуш.

Гостите посетиха социалните услуги в Русе, управлявани от сдружение „Еквилибриум“, както и участваха в редица срещи с представители на Община Русе, Областен екип по приемна грижа, Отдел „Закрила на детето“ и Регионална дирекция „Социално подпомагане“.

Участниците в работното посещение се запознаха с натрупаните практики в България в системата за закрила на детето, структурирането и създаването на социални услуги и Община Русе е един от най-добрите примери в страната ни в това отношение, поради факта, че всички услуги са делегирани на външни доставчици и качеството на социалната дейност е едно от най-високите в България. Гостите имаха възможност да дискутират, задават въпроси и да получат допълнителна информация по теми, свързани със социалната закрила, както и да обменят опит с български експерти. Основните послания бяха насочени, че най-доброто място за живот на всяко дете е неговото семейство и всички усилия трябва да бъдат насочени към осигуряването на това. Високопоставенитените представители на приднестровското правителство споделиха, че са изключително впечатлени от социалната система в България и, че ще използват видяното и наученото у нас за реформата в Приднестровието.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в