Приемната грижа в Сливен е с недостиг на приемни родители с профил 0 – 3 годишни деца

На 21 юни 2018 г.  в град Сливен  „Надежда и домове за децата – клон България“  организира  поредна  Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В кръглата маса взеха участие Зам областен управител г-жа Петкова, специалисти от РДСП – Сливен, Директори на ДСП от областта, Отдели за закрила на детето от област Сливен, социални услуги и  Екипа по приемна грижа.

Събитието беше открито Мария Горанова, координатор на НДД – клон България за област Сливен. В работата на кръглата маса участваха и г-жа Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ , Елена Петкова и Кремена Стоянова национални координатори  по детски политики в НДД.

Ръководителят на Екипа по приемна грижа  г-жа Таня Ташева запозна присъстващите с актуална информация за състоянието  на приемната грижа в област Сливен. Към настоящия момент в областта има 41  утвърдени приемни семейства, всичките от които професионални, в 31 семейства има настанени 32 деца, а 10 са свободни. Основният проблем, който бе поставен във връзка с предоставянето на приемна грижа е недостатъчния брой   на приемни семейства с профил 0-3.

Участниците  обсъдиха възможностите за подобряване на взаимодействието между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа, като алтернатива на институционализацията.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в