Продължаваме с конкретни дейности да подкрепяме две успешни реинтеграции в Русе случили се през месец август

Продължаваме с конкретни дейности да подкрепяме две успешни реинтеграции в Русе случили се през месец август.

При едната, след ремонта направен от семейството с материали предоставени от нас, сега основен наш ангажимент е проследяване и опазване здравето на детето. Едногодишният престой в стерилната среда на ДМСГД води до отслабване имунитета на детето.

 Момченцето расте в момента при семейството си с още четири братчета  и е по-уязвимо към бактерии и вируси. За целта предстоят редовни профилактични прегледи при личен лекар и консултации със специалист УНГ, поради предразположение към такъв тип заболявания на детето.

Детето предстои да преодоле емоционалните дефицити, в следствие на неговата институционализация в тази посока подкрепяме семейството.

Прочетете още ...

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

В Областна администрация – Русе се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Събитието беше открито от г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе. Участие взеха представители

Русе може да се превърне в първата област без институции за изоставени деца в България

В Областна администрация-Русе се проведе кръгламаса, посветена на грижите за децата ипредизвикателствата пред здравните и социалнитеуслуги за деца. Областният управител Венцислав Калчев открисъбитието, като обърна

Върни се обратно в