Проект „Подкрепи сега

„Надежда и домове за децата-клон България“ стартира проект „Подкрепи сега!“ по програма „Ирис“

Програма „Ирис“ е създадена по идея и инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ). Програмата се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

В рамките на проекта  „Подкрепи сега!“ ще бъдат подкрепени общо 105 деца и лица от  21 семейства от областите: Велико Търново, Плевен, Стара Загора, София, София област, Видин и Враца.

Проектът ще бъде реализиран за период от 5 месеца. Целим да действаме кризисно и експедитивно с основен фокус върху превенция на разделянето на детето от семейството. Съвместно с всяко семейство ще бъде изработена индивидуална оценка на нуждите. Ще се подготви и план за подкрепа, на база на нуждите на семейството и тяхната спешност. Чрез модела на АКТИВНА семейна подкрепа, разработен от Надежда и домове за децата –клон България ще се създадат условия за преодоляване на възникналата криза, за емоционална и материална подкрепа на семейството.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в