Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Монтана

Теми: „Какво означава да подкрепяме семействата” и „ Приемна грижа и осиновяване“

 

Дата: 25.02.2013 г., понеделник

Място: Административна сграда на област Монтана, пл. Жеравица № 1, голямазаседателна зала

Начален час: 10,00 часа

 

09.45-10.00 ч.                        Регистрация на участниците в срещата.

 

10.00 ч.                       Откриване на срещата г-жа Нина Петкова – заместник областен управител на обл. Монтана

 

10.00-10.20 ч.                        Филм: „Да бъдеш родител”

           

10.20-10.40 ч.            Групови дейности по казуси

                                    Модератори: Цветан Димитров и Петя Чикулова -консултанти на ННС

 

11.00-11.20                Презентация:„Моделът на „Надежда и домове за децата“ за АКТИВНА подкрепа на семействата”

                                   Модератор : Галина Бисет – регионален мениджър за Централна и

                                   Източна Европа на „Надежда и домове за децата” –

                                   Великобритания

 

11.20-11.50 ч.            Дискусия

                                    Модератори: Цветан Димитров и Петя Чикулова -консултанти на ННС

 

12.00 ч.                      Обяд

 

13.30 -13.45

 

Филм „Приемна грижа“

 

 

13.45 – 14.30

 

„Приемната грижа и осиновяването през призмата на процеса на деинституционализация в ДМСГД – Монтана “ 

– Спаска Тодорова, секретар на съвета по осиновяване при РДСП – Монтана – критерии за подбор на осиновители; осиновяване на деца от ДМСГД

– Мая Райкова, администратор по проект „И аз имам семейство” – развитие на приемната грижа след стартиране на проекта; предстоящо представяне на кандидати пред комисията по приемна грижа при РДСП – Монтана

– Спаска Тодорова – комисия по приемна грижа към РДСП – Монтана – критерии за утвърждаване и профил на приемните родители

– Светлин Георгиев, началник ОЗД към ДСП – Монтана, брой деца за осиновяване, брой приемни семейства

 

14.30-15.00

Дискусия

Модератори: Цветан Димитров и Петя Чикулова -консултанти на ННС

 

15.00

 

Закриване на срещата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Монтана

Прочетете още ...

Дейности на „Надежда и домове за децата-клон България“ през януари 2015 година по Проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3 години“

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.   Консултации на членовете на областните Координационни

Кръгла маса Търговище

Тема: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво  Дата: 13. 06. 2013г. Времетраене: 10:00 до 13:10 Място: гр. Търговище, комплекс

Мотивационен тренинг

ПРОГРАМА Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация Място: комплекс Терра Европа гр. Търговище Дата: 13 юни 2013 г.  Час Тема Презентатор/Модератор  

Върни се обратно в