Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Пазарджик

Тема: „Какво означава да подкрепяме семействата”

 

Дата: 26.02.2013 г., сряда

Място: Учебна зала на Областна Администрация

Начален час: 14,30 часа

 

14.15-14.30 ч.                        Регистрация на участниците в срещата

 

14.30 ч.                       Откриване на срещата от Г-жа Ваня Минкова, заместник областен управител

 

14.30-14.50 ч.                        Презентация: „Алтернативни социални услуги“            –

                                   Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

           

14.50-15.20 ч.            Дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

15.20-15.50 ч.            Казуси от практиката – дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

15.50-16.00 ч.                        Закриване на работната среща

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пазарджик

 

Прочетете още ...

Дейности на „Надежда и домове за децата-клон България“ през януари 2015 година по Проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3 години“

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.   Консултации на членовете на областните Координационни

Кръгла маса Търговище

Тема: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво  Дата: 13. 06. 2013г. Времетраене: 10:00 до 13:10 Място: гр. Търговище, комплекс

Мотивационен тренинг

ПРОГРАМА Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация Място: комплекс Терра Европа гр. Търговище Дата: 13 юни 2013 г.  Час Тема Презентатор/Модератор  

Върни се обратно в