Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Перник Тема: „Как да работим в координационния механизъм“

Дата: 19.03.2013 г., вторник

Място: Областна администрация – Перник

Начален час : 10.00 часа

 

9.45-10.00

Регистрация на участниците в срещата

 

 

10.00

Откриване на срещата от г-н Иво Петров – Областен управител на Област Перник

10.00-11.00

Презентация: „Как да работим в координационния механизъм“

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

Дискусия

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

11.00-13.00

„У дома и в Дома-детето между семейството и институцията“

Модератор Людмил Стефанов

 

 

„Системата родители, деца, институции“

Модератор Людмил Стефанов

 

„Принципи на добро взаимодействие“

Модератор Людмил Стефанов

13.00

Закриване на работната среща

 

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Перник

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в