Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Перник

Тема: „Алтернативни социални услуги“

  

Дата: 25.02.2013 г., понеделник

 Място: Областна администрация – Перник

 Начален час : 10.30 часа

 

10.15-10.30

Регистрация на участниците в срещата

 

 

10.30

Откриване на срещата от г-н Иво Петров – Областен управител на Област Перник

10.30-10.50

Презентация: „Алтернативни социални услуги“            –

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

10.50-11.20

Дискусия

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

11.20-11.50

Казуси от практиката – дискусия

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

11.50-12.00

Закриване на работната среща

 

 

 

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Перник

 

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в