Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Перник

Тема: „Алтернативни социални услуги“

  

Дата: 25.02.2013 г., понеделник

 Място: Областна администрация – Перник

 Начален час : 10.30 часа

 

10.15-10.30

Регистрация на участниците в срещата

 

 

10.30

Откриване на срещата от г-н Иво Петров – Областен управител на Област Перник

10.30-10.50

Презентация: „Алтернативни социални услуги“            –

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

10.50-11.20

Дискусия

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

11.20-11.50

Казуси от практиката – дискусия

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

11.50-12.00

Закриване на работната среща

 

 

 

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Перник

 

Прочетете още ...

Дейности на „Надежда и домове за децата-клон България“ през януари 2015 година по Проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3 години“

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.   Консултации на членовете на областните Координационни

Кръгла маса Търговище

Тема: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво  Дата: 13. 06. 2013г. Времетраене: 10:00 до 13:10 Място: гр. Търговище, комплекс

Мотивационен тренинг

ПРОГРАМА Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация Място: комплекс Терра Европа гр. Търговище Дата: 13 юни 2013 г.  Час Тема Презентатор/Модератор  

Върни се обратно в