Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Пловдив

Тема: „Какво означава да подкрепяме семействата?”

 

Дата: 28.02.2013 г., четвъртък

Място: зала 300 на Областна Администрация

Начален час: 10,00 часа

 

9,45-10.00 ч.              Регистрация на участниците в срещата

10.00 ч.                      Откриване на срещата от Областен управител

10.00-10.30 ч.                        Презентация: „Модел на «Надежда и домове за децата» за АКТИВНА  подкрепа на семействата”

Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева–консултанти на ННС

10.30-11.00 ч.                        Филм «Да бъдеш родител»

11.00-11.30 ч.            Дискусия

                                    Модератори Надежда Петрова / Стефка Петева – консултанти на ННС

11.30-11.50 ч.                        Споделяне на добри практики от местни доставчици и социални служби 

11.50-12.00                Закриване на работната среща

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пловдив

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в