Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Пловдив Тема: „Алтернативна семейна грижа“

Дата: 22.03.2013 г.

Място: Областна администрация, зала 300

Начален час: 10,30 часа

 

10.30-10.45 ч.

Регистрация на участниците в срещата.

10.45 ч.

Откриване на срещата.

10.45-12.15 ч.

Тренинг обучение: “ У дома и в Дома – детето между семейството и институцията „

Треньор:  Людмил Стефанов – психолог, експерт на „Надежда и домове за децата“-България

12.15-13.15 ч.

Презентация: „Алтернативна семейна грижа“

Модератори: Надежда Петрова / Стефка Петева – консултанти на „Надежда и домове за децата“-България

13.15-13.30 ч.

Кафе – пауза

13.30-14.30 ч.

Тренинг обучение: „Системата родители, деца,институции“

Треньор:  Людмил Стефанов – психолог, експерт на „Надежда и домове за децата“-България

14.30-15.30 ч.

Тренинг обучение: „Принципи на добро взаимодействие“

Треньор:  Людмил Стефанов – психолог, експерт на „Надежда и домове за децата“-България

15.30-15.50 ч.

Дискусия

Модератори: Надежда Петрова / Стефка Петева / Любмил Стефанов – консултанти на „Надежда и домове за децата“-България

15.50-16.00 ч.

Закриване на работната среща

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – Великобритания, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пловдив

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в