Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Търговище

Тема: „Визията за всяко дете, настанено в ДМСГД Търговище –решения и алтернативи

 

Дата: 23.01.2013 г

Място: Зала на  х-л „Идол” Търговище

Начален час: 09.30 часа

09.00 ч

Регистрация на участниците в срещата

09.30 ч.          

Откриване на срещата от Елка Станчева – Заместник областен управител на  Област Търговище

 

09.40-10.30 ч.

Презентация: Координационният механизъм – динамична система за качествено нов подход в процеса на деинституционализация Модератор: Дейвид Бисет – консултант на белгийското правителство по въпросите на детската бедност

 

10:30 11:00

Кафе пауза

 

11.00-12.30 ч.

Презентация: Модела на АКТИВНА подкрепа на семействата в затруднено положение в ситуация на икономическа криза и трудни социокултурни условия и премиера за Област Търговище на филма „Да бъдеш родител”

Модератори: Милена Влахова и Светла Межри – експерти на „Надежда и домове за децата” – България

 

12:30 – 14:00

Обяд

 

14.00-14.45 ч

Деинституционализацията за деца от 0 до 3 години – мисия възможна!

Модератори Галина Бисет – регионален мениджър за Централна и Източна Европа на „Надежда и домове за децата” – Великобритания

 

14:45 – 15:15

Кафе пауза

 

15.15 – 16.30 

Визията за всяко дете, настанено в ДМСГД Търговище –решения и алтернативи- Работна дискусия

Модератор Гергана Георгиева – Директор РДСП – Търговище

 

16.30 ч.          

Обобщение и закриване на работната среща Елка Станчева – Заместник областен управител на  Област Търговище

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Търговище

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в