Програма за провеждане на кръгла маса на тема: „Деинституционализация-позитивни практики на територията на Област Перник, за превенция на изоставянето.“

Дата: 27.02.2014 г., четвъртък

Място: Залата на Областна администрация Перник

Начален час: 15.00 часа 

15.00-15.10 ч.

Регистрация на участниците в срещата.

 

15.10-15.20 ч.

Откриване на срещата от Заместник Областен управител на Област Перник – г-жа Никодимова.

 

15.20 – 15.50 ч.

Деинституционализация – позитивни практики на територията на Област Перник. Взаимодействие между институциите.

 

15.50-16.00 ч.

Кафе-пауза

16.00 – 16.30 ч.

Приемната грижа и процеса на деинституционализация.

 

16.30 – 16.50 ч.

Взаимодействие и партньорство между О ЗД гр. Перник и АГО към МБАЛ «Р. Ангелова» гр. Перник и «Надежда и домове за децата – клон България» за превенция на изоставянето в процеса на деинституционализация.

 

16.50 – 17.00 ч.

Закриване на работната среща.

  

Кръглата маса е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – клон България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

Прочетете още ...

Върни се обратно в