Програмата за детско участие

На 16.03 децата от Програмата за детско участие на „Надежда и домове за децата – клон България“ се събраха, за да могат да дискутират и да помислят как биха могли да популяризират и разпространят своите идеи и дейности и да направят програмата разпознаваема сред по-голям кръг от хора. Децата сами направиха правила за работа в групата, които бяха насочени към подкрепа, изслушаване и съдействие. Тяхната задача беше да мислят за създаването на Книга на програмата за детско участие, в която да изразят развитието на програмата, дейностите и усещанията си. Децата забавлявайки се по групи като сами направиха разделянето си според силните си страни и желанието си работиха над мисия, визия и лого на Програмата за детско участие на „Надежда и домове за децата – клон България“. Всяка една от групите имаше възможност да сподели, да разкаже и да представи своите идеи и всеки един от участниците да допълни и да даде предложения. Децата бяха единодушн, че тази инициатива ще трябва да продължи, за да могат да подготвят една наистина добра книга с история и чувства. Дванадесетте деца на възраст от 9 до 17 години в това число и децата от приемни семейства успяха да оформят своите мисли и идеи като използваха своите качества за представяне, рисуване, писане и участие.

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в