Програмата за детско участие

На 16.03 децата от Програмата за детско участие на „Надежда и домове за децата – клон България“ се събраха, за да могат да дискутират и да помислят как биха могли да популяризират и разпространят своите идеи и дейности и да направят програмата разпознаваема сред по-голям кръг от хора. Децата сами направиха правила за работа в групата, които бяха насочени към подкрепа, изслушаване и съдействие. Тяхната задача беше да мислят за създаването на Книга на програмата за детско участие, в която да изразят развитието на програмата, дейностите и усещанията си. Децата забавлявайки се по групи като сами направиха разделянето си според силните си страни и желанието си работиха над мисия, визия и лого на Програмата за детско участие на „Надежда и домове за децата – клон България“. Всяка една от групите имаше възможност да сподели, да разкаже и да представи своите идеи и всеки един от участниците да допълни и да даде предложения. Децата бяха единодушн, че тази инициатива ще трябва да продължи, за да могат да подготвят една наистина добра книга с история и чувства. Дванадесетте деца на възраст от 9 до 17 години в това число и децата от приемни семейства успяха да оформят своите мисли и идеи като използваха своите качества за представяне, рисуване, писане и участие.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в