Промяната в отношението към децата е ключово за успеха на деинституционализацията в България

Кадър от клип на ОПРЧР за процеса на деинституционализация

„Разкази с щастлив край“ – така е наречена конференция за деинституционализацията, провеждаща се днес и утре в Дома на науката и техниката в София.

Идеята на организаторите от коалиция „2025“ е да бъдат споделени щастливите истории за децата, напуснали стария тип социални заведения, както и да бъде обсъдена политиката на държавата по отношение на децата без родители и/или тези с физически проблеми.

В първия ден от конференцията беше отчетен като успешен първият етап от националната стратегия за деинституционализацията на децата в България – от 2010 до 2014 година. Всички участници във форума бяха категорични в настъпилите положителни промени. Така например, в рамките на пет години от 2010-а насам, броят на настанявания на деца в институции намалява тройно, с 803 регистирирани настанявания през 2014/2015 г. спрямо 2930 през 2010/2011 г. Успоредно с това намалява и броят на специалните институции. От 132 дома в началото на процеса, в началото на януари те наброяват 59. Най-сериозен е пробивът в цялостното премахване на институциите за деца с увреждания. Преди няколко седмици беше закрит и последният от тях, коментира Тотю Младенов, съветник на министър-председателя в социалната политика.

Още в първите месеци като национален омбудсман Мая Манолова е посетила голяма част от все още съществуващите институции. След като се е запознала с проблемите, тя се ангажира, че децата ще бъдат неин приоритет. Тя заяви, че тя и нейният екип ще проверят всички домовете за деца, лишени от родителски грижи, в които ще започне процесът по деинституционализация. Премахването на интернатите е друга част от ангажимента на националния омбудсман.

Участниците в конференцията „Разкази с щастлив край“ се обединиха около мнението, че промяната в отношението към децата е ключово за успеха на деинституционализацията в България, като ролята на неправителствения сектор в това отношение е голяма.

Източник: http://bnr.bg/sofia/post/100662521/razkazi-s-shtastliv-krai-za-deinstitucionalizaciata-v-balgaria

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в