Работа с родители, при които има риск от изоставяне

На 20 август 2020 г. се проведе обучение на членовете на ОКМД – Хасково  на тема : „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“ .

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции  на участниците при работа с родители, като представи един по–различен модел за подкрепа на семейства. Присъстваха 16 участници, представители на Областна администрация, Община Хасково, РДСП – Хасково, всички ОЗД от област Хасково, ЦОП – Хасково и Общностен център -Хасково. Обучители бяха Боряна Климентова и Валерия Драганова от „Надежда и домове за децата – клон България“.

Участниците се запознаха в детайли с модела на Активна семейна подкрепа и възможностите за взаимодействие и подкрепа, които той  предоставя. Разглеждаха се казуси от работата на НДД. Един от тях бе на 16 годишна майка, която иска да изостави детето си, няма желание за продължаване на образованието си. Участниците обединиха усилия и достигнаха до конкретни решения, които бяха важни за детето:

  • Психологическа подкрепа на семейството
  • Здравна подкрепа
  • Търсене на ресурси в общността

Особено внимание се обърна на ресурсите, които съществуват и възможността да се използват при взаимодействие между институциите в търсене на общи решения за най-адекватна и навременна подкрепа на рисковите семейства. Всички се обединиха около тезата, че най-важно за едно дете е да израства в любяща, семейна среда и че това трябва да е водещият мотив при интервенция от страна на институциите.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в