Работна среща на членовете на Областен Координационен механизъм по деинституционлизация (ОКМДИ) гр. Перник

cropped-logo121212Тема: “ Координация на процеса на извеждане на децата от институциите“

Работната среща е по проект «Стратегическа деинституционализацияи реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години» на Надежда идомове за децата, който подкрепя и надгражда проект «Посока семейство» на Министерство на здравеопазването.

Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Перник.

 

Дата: 09.06.2014 г. и 10.06.2014 г.,

 

Място: гр. Сапарева баня, хотел «Виа лакус»

 

Начален час: 13.30 часа

 

Програма на 09.06.2014 г.

 

13.00 – 13.30  ч.

Регистрация на участниците в срещата.

 

13.30 – 13.40 ч.

Откриване на срещата.

 

13.40 – 15.30 ч.

– Идентифициране на потребностите от активна подкрепа на новите ЦНСТ по проект „Детство за всички“.

-Принос на всички заинтересовани страни и тяхното активно въвличане /институции, доставчици, НПО/ в процеса на структуриране и работа на новите ЦНСТ.

Темите ще бъдат представени от Анита Сарафска, ръководител на проект „Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник“  и Станка Крумова, местен координатор на проект „ПОСОКА: семейство“.

15.30 – 16.00 ч.

Кафе – пауза

16.00 ч.- 17.30 ч.

„Приемственост и перспективи на ОКМДИ след оттеглянето на НДД“-дискусия

 

Програма на 10.06.2014 г.

 

9.00 – 9,30  ч.

Регистрация на участниците в срещата.

 

9.30 – 11.30 ч.

Обсъждане на работен случай.

Случаят ще бъде представен от Румяна Герова, началник отдел „Закрила на детето“

11.30 – 12.00 ч.

Закриване на работната среща.

 

Прочетете още ...

Мост във времето

Важно е да изграждаме мостове и да ги поддържаме Кръгла маса на тема: „Мост във времето“, се проведе на 19.01.2023 в Перник,  в партньорство с

ОКМД в помощ на приемни семейства

Ролята на семейството за превенция на насилието и злоупотребата с деца На 19 януари, 2023 г в Областна администрация Бургас се проведе обучение на приемни

Върни се обратно в