Регионална среща в Хасково

rsr2Проведе се първата Регионална среща в Хасково на 29 – 30.06 в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България на 2.04.2015 година.

 rsr1По време на срещата местните експерти по проекта, обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха опит, обмениха идеи, направиха преглед на постигнатото и резултатите до този момент от дейностите на проекта. Бяха дискутирани и начините за комуникация с всички заинтересовани страни, основните административни изисквания по програмата. Бяха планирани следващите дейности и ангажиментите на всяка една от страните.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в