Регионална среща в Хасково

rsr2Проведе се първата Регионална среща в Хасково на 29 – 30.06 в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България на 2.04.2015 година.

 rsr1По време на срещата местните експерти по проекта, обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха опит, обмениха идеи, направиха преглед на постигнатото и резултатите до този момент от дейностите на проекта. Бяха дискутирани и начините за комуникация с всички заинтересовани страни, основните административни изисквания по програмата. Бяха планирани следващите дейности и ангажиментите на всяка една от страните.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в