Ролята на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) за превенция на изоставяне на деца в институции

krmasa-sliven160920151На 16.09.2015 г. от 10 ч. в Сливен се проведе кръгла маса на тема „Ролята на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) за превенция на изоставяне на деца в институции“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

В срещата взеха участие заместник областните управители Веска Вълчева и Камен Костов, членовете на ОКМД Сливен и представители на социални услуги в областта. Беше представено постигнатото до момента при сформиране на ОКМД Сливен и в страната , след което бяха дискутирани мерки за популяризиране на ОКМД сред широката общественост и даване на повече гласност за ползите от неговото съществуване.

Областна администрация Сливен организира и работна среща за обсъждане на възможността за обединяване усилията на заинтересованите институции и организации в работата по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом.

На срещата се дискутира Проект на споразумение за сътрудничество между дирекциите „Социално подпомагане”, болниците с родилни отделения в областта, доставчиците на услуги за подкрепа на деца и семейства, неправителствени организации и ОКМД, като всички те имаха свои представители по време на работните разговори.

Сферите на сътрудничество обхващат предоставяне на навременна, професионална и ефективна подкрепа на жени, заявили желание да изоставят бебето след раждането и подкрепа на бебета с тежки заболявания и увреждания и техните семейства.

По време на срещата всички участници изразиха мнението си по конкретните си ангажименти според проекта на Споразумението.

През месец октомври 2015 предстои те да представят своите писмени становища, предложения и коментари по текста на документа, след което той да бъде подписан.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в