С благодарност към Лидл България

В нашата страна един от рисковете да бъде изоставено дете е бедността на семейството. Бедността е следствие от много фактори и преодоляването й е дълъг процес.

 „Надежда и домове за децата – клон България“ и Лидл България изградихме ползотворно  партньорство за преодоляване липсата на вещи в бедни домакинства. Благодарение на последното дарение към семействата ще бъдат насочени детски играчки, домакински пособия, електрически уреди, уреди за упражнения и още предмети. Нашите координатори ще имат възможност да ги предоставят на нуждаещите се. Тази материална помощ ще направи по-безопасна средата за живот на децата. 

Полученото дарение ще достигне до деца от София град, София област, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Хасково, Плевен, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Варна.

Лидл, благодарим за подкрепата!

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в