Съдбата на децата в институции през погледа на децата отгледани в семейства

На 16 януари Надежда и домове за децата проведе интерактивна консултативна сесия с 14 деца, на възраст от 8 до 17. Сесията беше насочена върху обсъждане на съществуващата система на институционална грижа за деца, вредите, които тя нанася върху тяхното психическо, емоционално и физическо състояние и насоките и идеите, които децата, участващи в сесията, могат да предложат по отношение на това какво може да се подобри.

Програмния координатор на Надежда и домове за децата, отговорен за всички дейности по детско участие, представи на децата, в рамките на кратка презентация, каква е текущата ситуация в институциите за бебета, какви са характерните причини децата да попадат в тези институции, каква е реалната ситуация по отношение на техните семейства и какви са последиците от престоят им в изолация и самота в тези „домове“. След презентацията, децата изгледаха няколко филмчета, които нагледно показаха какви са вредите от институционализацията по отношение на психическото и физическо развитие и здраве на децата, както и какви са истинските преживявания на хора, които са прекарали част от живота си в институция, или са били принудени от обстоятелствата да изоставят детето си.

След тези кратки филмчета, децата бяха разделени на две групи и имаха за задача да разсъждават по два основни въпроса, а именно:

  1. Какво биха искали да кажат на хората, които взимат решения по отношение съдбата на децата в институции?
  2. Какво биха могли да направят, за да подкрепят тези деца?

Идеята беше всички деца, колективно, да създадат документ, писмо, апел, списък с насоки или обръщение към хората, които взимат решения, в което те да представят своите мисли, идеи и предложения. Децата имаха възможност да бъдат напълно креативни – да работят сами, или в екип с още 2-3 деца, да рисуват, да пишат или да моделират своите идеи и мисли, така че те да бъдат разбираеми именно за тези, които държат съдбите на децата в институциите в своите ръце.

Темата бе доста тежка и сложна за някои от по-малките деца. Интересно беше, че по-малките се затрудняваха изобщо да разберат как е възможно да има други човешки същества, деца или бебета, които живеят в подобни условия и са така лишени от любов. Децата предложиха на хората, вземащи решения, да се замислят, че и те са били деца и че и техните собствени деца биха могли да бъдат в подобна институция, апелираха за повече хора, които да работят, така че децата да могат да бъдат обгрижвани по-добре, както и да им се дават повече възможности да изразяват себе си, да играят заедно, да излизат навън и да бъдат като другите деца. По-големите деца се обединиха около идеята за създаване на писмо, като всяко дете се включи със собствено обръщение. След като финалният текст бъде одобрен от групата, писмото ще се публикува.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в