Само осем са децата в ДМСГД в Хасково

На 25.06.2020 г. в  залата на Областна администрация Хасково при спазване на всички противоепидемиологични мерки се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от г-жа Малина Славова, координатор на ОКМД за област Хасково.

На срещата присъстваха 14 участници- директорът на РДСП, директорът на РЗИ, представител на РУ, представители на ОЗД от областта, експерти от Областна администрация, Община Хасково и координатори на Надежда и домове за децата – България.

Темата на проведеното заседание бе настоящото състояние на процеса по деинституционализация и взаимодействието на всички институции на областно ниво за постигане на целите в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие 2016 – 2020. На заседанието се представи работата на институциите  по денституционализация  през  първото шестмесечие на 2020г.

Г-жа  Зара Костадинова, началник отдел ОЗД – Хасково представи състоянието на ДМСГД Хасково, към момента там са настанени 8 деца с увреждания, подчерта и важната роля на НДД за извеждането на децата от дома.

Г-н Манахилов –Директор на РДСП – Хасково, съобщи на присъстващите, че започва набиране на екип, който ще направи актуални оценки на децата в ДМСГД и оттам актуализиране на плановете им за грижа.

Бяха начертани и бъдещите стъпки и действия на всички заинтересовни страни в процеса по закриване на институциите и изграждане на услуги в общността, които от своя страна да осигурят на децата семейна или близка до семейната среда.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в