Съветниците дадоха съгласие дом „Алберт Алвас“ да бъде закрит

В изпълнение на политиката за деинституционализация на домовете за деца, общинските съветници на Пазарджик взеха решение бъде изготвено искане до министъра на здравеопазването за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Пазарджик. Очаква се дом „Алберт Алвас“ да бъде закрит окончателно до края на годината с решение на Министерски съвет. Това ще е третият дом в страната, след Тетевен и Широка Лъка, който ще бъде закрит, а дейността му преструктурирана. Община Пазарджик ще предложи нов вид социални услуги чрез съответните центрове за деца с увреждания.

Община Пазарджик вече е изготвила две проектни предложения, едното от които е за разкриване на Комплекс от интегрирани здравно-социални услуги, който ще функционира в сградата на настоящия Дом и ще обхване децата от 0 до 3 години, а другото проектно предложение  ще осигури предоставянето на социална услуга в новопостроените Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за децата от 3 до 7 години.

На днешното заседание съветниците дадоха съгласието си Община Пазарджик да кандидатства по Процедура: „Да не изоставим нито едно дете” за създаване на три центъра за настаняване от семеен тип и един брой защитено жилище в Звъничево.

По време на дискусията общинският съветник Илко Савов попита каква ще е съдбата на работещите в момента в Дома. Ива Забуртова, главен експерт „Социална политика“, разясни, че с разкриването на всички социални услуги, още от декември, ще започне и обявяването на нови работни места, като общият им брой надвишава заетите в момента в дома 57 работни места.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в