Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа

obuchenie26270920161В град Видин на 26 – 27.09.2016 г. се проведе обучение на тема: „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа”. Водещи  бяха Димитрина Григорова и Тони Тодоров.

В обучението взеха участие представители на отдели закрила на детето в област Видин, РИО на МОН, ОД на МВР, ДМСГД – Видин, както и представители на доставчици на социални услуги, сред които КСУДС /Сдружение ИСДП/, Фондация „Подкрепа за реализация”, Фондация „Уникалните деца на Видин” и от  общинските администрации на  Ново село, Бойница и Белоградчик.

През първия ден участниците бяха разделени на малки групи и имаха възможност да изработят общо екипно решение по казус от практиката на институциите за деца. Разработиха се конкретни стъпки, по които да бъде оказана подкрепа на дете в семейство му, като алтернатива на настаняване в институция. След това имаха задача да изработят колажи, на  тема : „Семейството с и без кавички”. Акцентът на всеки от тях беше наличието на ценности /отношение, уважение, споделяне, комуникация/ в едно нормално функциониращо семейство. В единият бе изобразена липсата на ценности в един псевдо вариант на семейство, в който водещи са социалното положение и материалното състояние. В друг бе обрисувано семейство, в което липсват тези ценности, и водещи се оказват неуважението към личността на другия и неговите потребности, причиняването на вреди за здравето и живота му.

obuchenie26270920162Проведени бяха игри, които имаха за цел повишаване на чувствителността на специалистите в работата с деца и семейства и следване на общоприети правила като информиране, консултиране на родителите, оказване на материална и друг тип подкрепа. Основната цел на тези правила е запазването на връзката родител-дете, която е основополагаща за развитието на детето като пълноценна и социално функционираща личност.

  В рамките на втория ден обучението беше фокусирано върху децата с увреждания.

 Обучителите представиха презентация с описание на етапите, през които преминава всеки родител на дете с увреждане. Подходът на специалистите към родителите следва да включва уважение към страданието им, предоставяне на реална информация за състоянието на детето и за възможностите за подкрепа, които родителите могат да получат в грижите за детето. Участниците бяха включени в ролеви игри, които имаха за цел да се повиши чувствителността им към децата с увреждания и по-конкретно към начина, по който да бъде съобщено на родителите за увреждането на тяхното дете. Проведени бяха дискусии по въпроси от практиката на специалистите, работещи пряко с деца, с различни по вид увреждания. Дадени бяха и насоки за типа подкрепа, която всеки от тях може да окаже на детето и родителите му.

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в