„Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“ – Кържали

1

Дом, но не съвсем – Дом за медико-социални грижи. В тези домове има храна, има облекло и грижа, но любов има ли?

На 08 и 09. 09.2016 се проведе обучение на експерти , работещи с деца на територията на област Кърджали. Темата на проведеното обучение беше „Семейни и базирани в общността алтернативни форми за деца и услуги за подкрепа“. Ето и един щрих от работата на ОКМД и обучението:

„8-годишно момиченце с увреждания тежи колкото новородено”, съобщават телевизиите в съботната сутрин. Новината е шокираща, но до болка позната. Следва разказа на американската осиновителка Лорън Хортън: „Виктория е на 8 години. Когато я осиновихме, тежеше 4 кг. При нас е от 6 месеца и вече е 16 кг. Храна и любов – това е единственото, което сме направили за нея, казва Хортън“.  Виктория е била в дом в Стара Загора, информират ни медиите. Дом, но не съвсем – Дом за медико-социални грижи. В тези домове има храна, има облекло и грижа, но любов има ли? „В тези домове няма детски плач, тишината е оглушителна. При дете, израснало в собственото си семейство, плачът е сигнал за повик към майката, а при децата, растящи в институции, на този сигнал няма кой да отговори, затова те спират да плачат”.

 Разказът е на Кремена Стоянова от „Надежда и домове за децата”, обучаваща членовете на Областния координационен механизъм по деинституализация в Кърджали.

ОКМД е модел на сътрудничество между всички ангажирани институции за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституализация на децата в Република България”. В Кърджали той се създаде през 2015 г. под прякото ръководство от „Надежда и домове за децата – клон България” и се председателства от областния управител. Целта е да се обединят усилията на отделите „Закрила на детето“, общините, здравните власти, образованите институции, неправителствените организации, а при необходимост като асоциирани членове към него се включват прокуратурата и полицията. Това е начин всяко дете да получава индивидуална грижа, обич и дом, а институциите за деца  да останат в миналото.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в