„Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“

1-1На 08 и 09. 09.2016 се проведе обучение на експерти , работещи с деца на територията на София област. Темата на проведеното обучение беше „Семейни и базирани в общността алтернативни форми за деца и услуги за подкрепа“.

Обучителите Боряна Климентова и Милена Матеева имаха за цел да повишат професионалните компетенции на експертите, работещи с деца, екипността и взаимодействието  в мултидицсциплинарния подход .

Участие взеха 17 професионалисти – директори ДСП, представител на община, прокуратура, РУО,  РДСП, социални работници ОЗД, началник отдел ОЗД и ЦОП.

Представени бяха и филмчетата на  Кевин Браун за мозъчното развитие на децата.

 

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в