„Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“

1-1На 08 и 09. 09.2016 се проведе обучение на експерти , работещи с деца на територията на София област. Темата на проведеното обучение беше „Семейни и базирани в общността алтернативни форми за деца и услуги за подкрепа“.

Обучителите Боряна Климентова и Милена Матеева имаха за цел да повишат професионалните компетенции на експертите, работещи с деца, екипността и взаимодействието  в мултидицсциплинарния подход .

Участие взеха 17 професионалисти – директори ДСП, представител на община, прокуратура, РУО,  РДСП, социални работници ОЗД, началник отдел ОЗД и ЦОП.

Представени бяха и филмчетата на  Кевин Браун за мозъчното развитие на децата.

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в