„Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“

1-1На 08 и 09. 09.2016 се проведе обучение на експерти , работещи с деца на територията на София област. Темата на проведеното обучение беше „Семейни и базирани в общността алтернативни форми за деца и услуги за подкрепа“.

Обучителите Боряна Климентова и Милена Матеева имаха за цел да повишат професионалните компетенции на експертите, работещи с деца, екипността и взаимодействието  в мултидицсциплинарния подход .

Участие взеха 17 професионалисти – директори ДСП, представител на община, прокуратура, РУО,  РДСП, социални работници ОЗД, началник отдел ОЗД и ЦОП.

Представени бяха и филмчетата на  Кевин Браун за мозъчното развитие на децата.

 

Прочетете още ...

Върни се обратно в