Шестнадесето заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца

На 27 септември, 2018 г. в Областна администрация Бургас бе проведено шестнадесетото заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца /ОКМД/  под председателството на проф. д-р Севдалина Турманова, зам. областен управител на Бургаска област.

В заседанието участваха 18  представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

В дневния ред на заседанието беше обсъден  случай на дете на 2 месеца – момче в риск от изоставяне по предложение на началника на ОЗД гр. Созопол. Семейството се премества да живее в гр. Приморско, майката живее със съжител, който е баща на детето, но нямат брак. Родителите изпитват сериозни затруднения в осигуряване на жилище и необходимите за отглеждане на детето храна, памперси, легло. Докато социалния работник от ОЗД изясни ситуацията около това семейство и те решат къде искат да живеят, „Надежда и домове за децата – клон България“ ще подпомага родителите като осигури най – необходимите за детето храна и други продукти.

По втора точка от дневния ред представител на Областния екип по приемна грижа по проект „Приеми ме” информира членовете на ОКМД за състоянието на приемната грижа в областта. В община Бургас на този етап има 3 свободни приемни семейства, но все още броят на приемните семейства в нашата област е малък и недостатъчен и това затруднява сериозно работата на социалните служби в грижите им за децата в риск от изоставяне.

В края на работната среща по предложение на Зонта клуб Бургас, членовете на ОКМД взеха решение съвместно с екипа по приемна грижа да организират  работна среща на приемните семейства в областта, на която да се запознаят приемните родители и да обменят добри практики и опит. Срещата ще се организира през месец ноември по повод деня на християнското семейство.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в