След сформиране на ОКМД в Бургас на 1 и 2 юни се проведе обучение за членовете му в хотел Авеню

1bСъбитието е по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

 Обучението е част от дейностите, свързани с повишаване капацитета на местно ниво и подобряване на взаимодействието между всички участници в процеса на деинституционализация на областно ниво.  Първият модул „Мотивационен“ подпомогна участниците от област Бургас да съпреживеят живота и емоционалните състояния на децата от институциите, техните родители, приемни семейства и осиновители и да развият личното си отношение към тяхната ситуация, както и да разберат своето място на представители на държавните институции чрез ролята на добрия възрастен в живота на детето. Участници бяха представители на ОЗД, ДСП, РИО на МОН, областна администрация, НПО, община Бургас, Созопол, Поморие.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в