След сформиране на ОКМД в Бургас на 1 и 2 юни се проведе обучение за членовете му в хотел Авеню

1bСъбитието е по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

 Обучението е част от дейностите, свързани с повишаване капацитета на местно ниво и подобряване на взаимодействието между всички участници в процеса на деинституционализация на областно ниво.  Първият модул „Мотивационен“ подпомогна участниците от област Бургас да съпреживеят живота и емоционалните състояния на децата от институциите, техните родители, приемни семейства и осиновители и да развият личното си отношение към тяхната ситуация, както и да разберат своето място на представители на държавните институции чрез ролята на добрия възрастен в живота на детето. Участници бяха представители на ОЗД, ДСП, РИО на МОН, областна администрация, НПО, община Бургас, Созопол, Поморие.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в