След внимателно проучване още едно момченце има шанс да се прибере при своето семейство

След внимателно проучване още едно момченце има шанс да се прибере при своето семейство на село в Област Силистра след една година престой в ДМСГД в Русе. Семейството има нужда от минимална подкрепа за подобряване условията си у дома, ще им предоставим легло и при нужда вещи от първа необходимост за детето. Сега обаче предстои да подготвят връщането на детето, като докажат на местния Отдел „Закрила на детето” и на отдела в Русе, че имат желанието и полагат усилия да си го върнат. Семейството има още 2 деца – по-голямо момче и новородено момиченце. Бащата работи, макар и без трудов договор, но постоянно и дядото, по бащина линия, с който живеят, също помага на домакинството. Предстои да проследим и подкрепим усилията на семейството, за да си върнат детето.

Прочетете още ...

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

В Областна администрация – Русе се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Събитието беше открито от г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе. Участие взеха представители

Русе може да се превърне в първата област без институции за изоставени деца в България

В Областна администрация-Русе се проведе кръгламаса, посветена на грижите за децата ипредизвикателствата пред здравните и социалнитеуслуги за деца. Областният управител Венцислав Калчев открисъбитието, като обърна

Върни се обратно в