Специалист Фондонабиране (позиция за 12 месеца)

Специалист Фондонабиране (позиция за 12 месеца)

Надежда и домове за децата – клон България търси специалист фоноднабиране, който да се присъедини към екипа и заедно да работим за това всяко дете да има семейство и да бъде обичано. Това е една вълнуваща възможност да сте част от един опитен и емоционален екип, работещ вече 10 години на територията на България в подкрепа на децата и семействата да живеят заедно и да не се разделят. Предлагаме възможност за развитие, професионално израстване, работа на пълен работен ден с възможност за гъвкаво работно време, офис в центъра на София, колеги професионалисти и приятелска среда, вълнуваща и изключително интересна работа, защитавайки кауза.

Отговорности:
Да подкрепя работата на Надежда и домове за децата в България като осигури и управлява финансирането на програмата от институционални донори (двустранни, многостранни и регионални/вътрешни донори), фондации и други местни източници на финансиране (частен сектор и др.) и да развива програмното финансиране на Надежда и домове за децата в България и капацитет за мобилизиране на местни ресурси.

Изисквания за заемане на позицията:

 • Умения за набиране на средства и работа с различни бюджети
 • Отлични вербални и писмени комуникационни умения на български и английски език
 • Дипломатически и междуличностни умения, включително способност и увереност за създаване на мрежа, убеждаване и ефективно договаряне.
 • Поне 3 години професионаленопит в сходна сфера
 • Доказан опит в съвместната работа с вътрешни и външни контакти за обединяване на комплексни предложения за финансиране към институционални или други подобни финансиращиструктури.
 • Отлична компютърна грамотност: MS Office, WordРress и др.;
 • Проактивност и умения за боравене с детайлите
 • Умения за спазване на срокове и работа в динамична среда

 

За Надежда и домове за децата – клон България:

Българският клон на „Надежда и домове за децата“  e създаден през Ноември 2011 г.

 

НИЕ ЦЕЛИМ пълното премахване на институционална грижа за деца по света

НАШАТА ВИЗИЯ е свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институционалната грижа

НАШАТА МИСИЯ е да бъдем катализатор на глобалното премахване на институционалната грижа за деца

Работата ни се основава на 3 фундаментални ценности:

 • Кураж да променяме и да опитваме отново и отново и отново
 • Почтеност в отстояването на най-добрия интерес на децата
 • Професионализъм в отношението ни към децата и техните семейства  

Екипът ни фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0 – 3 години и техните семейства, защото изоставянето на бебета води след себе си травми, които остават за цял живот и пречат на тези деца да израснат като пълноценни възрастни хора. Работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ е свързана с промяната на нагласи и политики, а където има промяна, има и съпротива. Ние променяме детски животи всеки ден, затова работим с изключителна прецизност и се отнасяме достойно, както към децата, така и към техните родители и всички други замесени страни. Постигнахме невероятни резултати в следните области:

 • 23 координатори
 • 21 области, в които работим из България  
 • Сфромирани 21 Областни координационни механизми в страната
 • Чрез ОКМД в страната и проведените 162 сесии с тях, непрестанно подкрепяме разрешаването на конкретни казуси и влияем директно и положително на качеството на живот на децата
 • 2615 обучени членове на ОКМД, ОЗД и доставчици на услуги в страната
 • 1065 участници в заседанията на ОКМД
 • Създадени трайни партньорства по места с всички заинтересовани страни
 • Близо 2124 успешни и проследени превенции
 • 207 успешни и проследени реинтеграции
 • 25 закрити институции за бебета с помощта на организацията
 • Подписано споразумение за сътрудничество с МЗ, АСП и ДАЗД за съвместни инициативи в рамките на проект „Посока:Семейство“
 • Подписан Меморандум с ДАЗД за съвместна работа
 • 18 подписани Меморандуми за разбирателство с Областни  и Общински Администрации
 • 130 ОЗД, с които работим
 • 560 консултирани от нас специалисти
 • 176 супервизирани от нас представители на местните структури
 • 97 обучени специалисит от екипите на новите ЦНСТ в Плевен, Видин, Асеновград и Велинград, Габрово и ЦСРИ – Видин
 • 54 ОЗД обучени  и супервизирани в страната, с които работим пряко, по теми като деинституционализация, алтернативна грижа и активна семейна подкрепа
 • 101 обучени специалисти от ЦНСТДМУ по програма ИМПАКТ за преодоляване на предизвикателно поведение

 

За повече информция и преглед на нашите дейности и събития, можете да посетите https://hopeandhomesbg.com/bg/

Краен срок за кандидатстване:  20.01.2022

Моля, приложете вашата биография и мотивационно писмо за заемане на позицията (максимум една страница) на български език и английски на следния мейл: boryana.hhc@gmail.com, за контакти: 0887905902 – Боряна Климентова

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в