„Споделянето на опит ни кара да не се чувстваме самотни в работата си“

Продължават поредицата от обучения по програма ИМПАКТ на „Надежда и домове за децата – клон България“, насочена към предотвратяването на проблемно поведение и справянето с кризите на децата и младежите в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в цялата страна.

През изминалата седмица се проведе обучение и в с. Арбанаси, в което участие взеха специалисти и управители от центрове в Ловеч, Габрово, Пордим, Плевен, В. Търново, Севлиево, Павликени, Червен Бряг, Стражица и Луковит. Надежда Петрова, Ивайло Минков – консултанти на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Елена Петкова – Национален координатор по детски политики на организацията, в продължение на три дни предоставиха на участниците в обучението практически инструменти, реални примери от практиката и цялата си експертиза от работата  с тази толкова тежка целева група. Хората с увреждания бяха разгледани през призмата на програмата ИМПАКТ, която може да се представи като – Иновативна, Мултидисциплинарна, Персонално Насочена, Активна, Продължителна Трансформация

Предаването и възприемането на информация от хората със специфични нужди и персонала често е неразбираема и води до проблемни ситуации, конфликти и напрежение. Настоящето обучение трябваше да даде инструменти за индивидуален подход на персонала, знания за поведението на хората със специални потребности  и ясна представа че всички имат права.

Ето и какво споделиха участниците в обучението:

 • Има знаци, които не можем да разчитаме.
 • Разбрахме, че проблемите са общи и еднакви за всички.
 • Важно е да се работи в екип.
 • Наистина имаме нужда от такива обучения, за да обменяме информация, да си „сверим часовника“
 • Контактите с други колеги са важни.
 • Научихме за Теорията за привързаността – колко са важни първите месеци от живота на детето и че бебето има нужда от присъствието на майката (или друг значим възрастен).
 • Научихме, че трябва да делегираме права на служителите. Важно е да имаме добър екип.
 • Научихме, че специализираните институции са вредни за децата и че трябва да има алтернатива за тях. Впечатлиме се, че всеки от колегите е съпричастен към проблемите на децата

Обучителите  представиха скалата за оценка на мотивацията (MAS – Motivation Assessment Scale) Тази кратка скала, създадена от Дуранд и Криминс (Durand and Crimmins), се използва за анализ на връзката между събития от средата и проблемното поведение на човека и помага да се отговори на въпроси, относно функцията на проблемното поведение. Това допринася да се разбере защо се проявява проблема и къде е генезиса му. Представени бяха и „АВС таблици“. В тях системно се попълват както часовете на проблемно поведение, какво го провокира, вида поведение и какво успокоява. Тези таблици може да се ползват, за да се придобие  представа за предпоставките за поведението, както и последствията от него за определения човек.

Смяната на подходите в ежедневната работа при решаване на конфликтни ситуации и  прилагане на научно обосновани методи намалява агресивните подходи и  подобрява качеството на живот в ЦНСТДМУ.

Ефективността от обучението можем да представим чрез думите на самите участници:

 • „Инструментите, които бяха представени – ще ги въведем“
 • „Информацията е от голяма полза, но имаме нужда и от специалисти. Трябват хора – психолози. Имаме нужда от подкрепа.“
 • „Доволна съм, че се напомни, че хората с увреждания имат ПРАВА.“
 • „Впечатлих се от „Аз – профилите”, ще направя не само за децата, но и на персонала и ще ги закача да ги виждат всички. Умеете по достъпен начин да представяте информацията. Важно е, че всичко е събрано на едно място.“
 • „Много интересни и полезни са казусите, които бяха споделени. Такава обмяна на информация не е имало на други обучения, в които съм участвала.“
 • „Радвам се, че ни поканихте. Аз ще разкажа на моя екип, че има ЦНСТ където ситуацията е много по-страшна. Ние ще се опитаме да въведем тези инструменти. Надявам се да се видим отново и да споделим това, което сме направили.“
 • „Впечатлена съм от инструментите в „А – Б – С анализа”, ще бъде въведен още от утре. С удоволствие ще дойда на второ ваше обучение.“
 • „ Впечатлена съм, че има много млади хора, които искат нещо да направят.“
 • „Аз съм много вдъхновен. Когато децата могат да ползват парите си, за да си купят нещо за себе си, това им дава самочувствие. Инструментите, които бяха представени. Скалата на ДУРАН. Развълнуван съм от това обучение.“

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в