Среща на 28.04.2015 с Областна администрация на Софийска област с Росица Тодорова – Областен управител и Емил Атанасов – заместник – областен управител

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Георги Симеонов изпълнителен директор и Боряна Климентова, програмен координатор в „Надежда и домове за децата – клон България“ участваха в среща на 28.04.2015 с Областна администрация на Софийска област в лицето на Росица Тодорова – Областен управител и Емил Атанасов – заместник – областен управител.

Срещата е част от проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, койтоо се изпълнява от „Надежда и домове за децата – клон България“.  

Основните акценти от срещата бяха:

  • натрупания опит на организацията в рамките на процеса на деинституционализация
  • ползите и ефективността на работа чрез Областен коордианционен механизъм по деинституционализация
  • възможностите за съвместна работа и партньорство

 Георги Симеонов представи моделът на Координационния механизъм като инструмент за междуинституционална работа и взаимодействие между всички участници в процеса на деинституционализация и подчерта преките ползи за децата и семействата в областта.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в