Стратегия „Свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институционалната грижа“

На девети и десети май, екипът ни имаше удоволствието да се включи в процеса на стратегическо планиране на ННС. Срещите бяха водени от Марк Уодинктън и Стефан Дарабуш. На тези срещи и на работа в групи се изведоха най-големите постижения на българската програма, мястото и значението на постигнатите резултати в регионален и световен мащаб и  предизвикателствата, с които трябва да се справим.

Петте най големи постижения около които се обединихме са:

  • Закриване ДМСГД – До сега са закрити повече от половината домове за бебета и има ясна визия за прекратяване на работата и на останалите.
  • Добрата екипна работа по предотвратяване на настаняване на бебета в институции и извеждане на вече настанените там деца чрез АКТИВНА семейна подкрепа. Мотивирани професионалисти по детски политики и обучители с усещане за подкрепяща и постоянно развиваща знания среда, която прави хората уверени. Каузата на организацията е и лична кауза за всеки от екипа.
  • Детското участие, което развиваме, за да се вслушваме в детските очаквания, желания и възгледи за бъдещето. Те са нашите визионери, коректив и мотиватор.
  • Работа с коалиционни партньори. Ние сме едни от създателите на Коалиция „Дество 2025“ в която участват и другите НПО, ангажирани с процеса на деинституционализация.
  • Областен координационен механизъм по деинституционализация. „Надежда и домове за децата – клон България“ създаде един ефективен и добре работещ инструмент за предотвратяване на настаняване на деца в институции и той функционира в 21 области в страната.

Много емоционално и силно бе представена личната мотивация, защо трябва децата да живеят в семейна среда и как да работим по-мотивирано, какви политики да развием, как да променяме средата и какви да са индикаторите за успех.

Начертавайки план за развитие до 2027 година, България има възможност да стане модел за успешно  развиване на  детски политики и услуги при напълно премахване на институционалната грижа. Българската програма, със своите постижения, знания и положителен пример, ще е част от успешното развитие на процесите по деинституционализация на деца в Централна и Южна Европа.

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в