Детската програма на масата на световно кафене

Дадохме старт на Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“  за 2023 година. Във фокуса на нашето внимание е Европейската детска гаранция и приноса на децата и младежите за нея. През погледа на световни пътешественици децата си спретнаха „Световно кафене“. Разделени по маси и с динамична смяна на участниците търсеха общи теми и предизвикателства за бъдещата работа. Интересни бяха дискусиите за :

  • Какви мерки трябва да предприеме Правителството чрез Националния план за изпълнение на Европейската детска гаранция, за да подобри живота на децата с увреждания. – Споделиха   опит от близката среща с деца, на които е нужно повече внимание и усилия, за да могат да развият своя потенциал.
  • Какво според вас трябва да се направи и да бъде ефективно, за да могат всички деца да се включват и да участват активно в публичния живот?
  • Как може да се осигури, че гласът на децата ще бъде чут и приет?
  • Какво смятате за насилието и как смятате, че може да бъде премахнато?

Следвайки принципите на работа по Световното кафене, всяко едно мнение бе важно и бе отбелязано в подготвените от децата отговори. Стана ясно, че децата искат да участват и да предоставят своите мнения и идеи, свързани с проблеми, които ги касаят, искат да са информирани и да допринасят за всяка една мярка и действие, заложени в Европейската Детска Гаранция. Споделиха за децата с увреждания и за проблемите за които знаят. Близките срещи с насилието ги ужасяват и то трябва да спре. Темите ще продължат да се дискутират и ще се подготви документ изцяло базиран на мислите и предложенията на децата от Програмата.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в