Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област.

Целта на Кръглата маса бе да се споделят добрите практики при работа за подкрепа на семейството и да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на реформиране на системата за закрила на детето да функционира без наличието на институции и да търси винаги алтернативи в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността.

Кръглата маса бе открита от заместник-областния управител на Софийска област Г-н Александър Манолов, който заяви своята ангажираност и партньорство в съвместната ни работа за децата и семействата да продължи. Валерия Драганова, програмен координатор в Надежда и домове за децата – клон България представи работата на организацията по закриване на ДМСГД – Златица и превенция на изоставянето в областта. Тя подчерта колко е важно да се работи с всички специалисти и структури имащи отношение към проблемите на семейството. Това дава възможност да се търсят решение за всяко едно дете. Бяха представени и няколко съвместни случая, по които са постигнати успешни резултати. В процеса на рефлексия по деинституционализация Г-жа Пенка Попова – Директор ДСП Пирдоп направи преглед на съвместната работа с Надежда и домове за децата –клон България. Говори за постиженията, трудностите и средата, в която се работеше преди пет години и как се е променила ситуацията днес. Един от основните акценти в предстявянето й бе сътрудничеството ни по превенция на изоставянето и затваряне входа към институцията.

Присъстващите 21 участници, представители на РДСП, ДАЗД, АСП, Областна администрация и ДСП в областта дискутираха колко е важно да се работи в партньорство, да се търсят заедно решения, да се обедиянват ресурси и да се действа индивидуално и гъвкаво спрямо ситуацията. Добрият пример на взаимодействие в областта между всички участници за пореден път показа колко много работа се е свършила и колко още трябва да бъде свършена в посока подкрепа на деца и семейства.

Надежда и домове за децата – клон България благодари на всички колеги от системата за закрила на детето за тяхната работа и успешно партньорство, както и на Областна администрация в годините за активното им включване в процеса на деинституционализация.  

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в