Кръгла маса на тема „Любов и надежда за всяко дете“

На 17.11.2022г. в заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе кръгла маса на тема: Любов и надежда за всяко дете. Проявата бе организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“ с любезното домакинство на Областна администрация Враца.

Събитието бе открито от зам. областния управител на област Враца Милчо Стефанов, който изрази благодарността си към организацията за дългогодишната, съвместна ползотворна работа.

На кръглата маса присъстваха директорът на РДСП Враца и директорите на ДСП в областта, началниците на отделите “Закрила на детето“,експерти от РДСП Враца, управители и специалисти от социалните услуги в областта. Организацията бе представена от Боряна Климентова- програмен директор и Кремена Стоянова- национален координатор за Южна България.

Координаторът на „Надежда и домове за децата“ за областта Маргарита Андреевска представи „Устойчиви модели за подкрепа на деца и семейства и премахване на институционалната грижа“. Присъстващите имаха възможността да гледат  и филм за семейство от област Враца, обект на реинтеграция, подкрепено от „Надежда и домове за децата“.

Участниците в кръглата маса споделиха добри практики при работа за подкрепа на семейството, постигнати при съвместна работа с „Надежда и домове за децата“. Директорът на РДСП Враца Госпожа Мария Търнавска изрази своята благодарност към нашата организация за наученото от нас и успешните ни модели на работа.

 Всички партньори, взели участие в кръглата маса и участващи в процеса на реформиране на системата за закрила на детето, се обединиха около това, във всеки индивидуален случай на дете в риск и семейство в криза да се търсят алтернативи в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността.

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в