Мост във времето

Важно е да изграждаме мостове и да ги поддържаме

Кръгла маса на тема: „Мост във времето“, се проведе на 19.01.2023 в Перник,  в партньорство с общината.

Целта бе да се споделят добрите практики при работа за подкрепа на семейството и да се дискутират механизмите за взаимодействие и координацията между всички партньори, участващи в процеса на реформиране на системата за закрила на детето да функционира без наличието на институции и да търси винаги алтернативи в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността.

Кръглата маса започна с представяне на най-новия филм на Надежда и домове за децата клон– България „Любовта е всичко“.

Героги Симеонов,изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – България откри Кръглата маса като поздрави всички участници и благодари за постигнатото и успеха в Перник в процеса по деинституционализация. Той сподели за доброто и изключитело сътрудничество с институциите, което от своя страна е довело да ефектнивни резултати за децата и семействата. Г-н Симеонов даде думата на Ивайла Касърова, заместник-изпълнителен директор на Държавната агенция за закрила на детето. Г-жа Касърова от своя страна благодари за организирането на тази среща и възможността да участва и да сподели своя опит. Тя разказа за началото на процеса, а именно създаването на Националната стратегия „Визия за деинституционализация за децата в Република България“, участието на АСП и ДАЗД в националните проекти за реформиране на грижата за деца и цялостната подкрепа на процеса. Г-жа Касърова подчерта колко динамично е било всичко и как наистина Перник е един страхотен пример за работата по деинституционализация. Според нея ние строим мостове, но трябва да ги поддържаме, развиваме и надграждаме.

След това Кръглата маса продължи с представяне на работата на Надежда  и домове за децата – България на треиротията на област Перник от регионалния координатор Милена Матеева.  Тя започна с това, колко е символен мостът – той свързва, подкрепя, помага. В предсатвянето си тя разказа за активната семейна подкрепа като същност и как я е прилагала на терен заедно с всички заинтересовани страни. Посочи и статистически данни за периода на работа 2012 – 2015, годината, в която е закрит и ДМСГД – Перник. Милена Матеева сподели и за дугия модел на работа на организацията – Областен координационен механизъм по деинституционализация – модел, който много ни обедиянваше, подчерта тя. Основните причини за успеха според нея са доброто сътрудничество и ефективна комуникация между всички ангажирани страни в процеса на деинституционализация и обединяване възможностите си и ресурсите, с които всяка една страна разполага за постигане на най-добрия интерес на детето. Тя разказа и за две от подкрепените деца как са днес и какво са постигнали, колко добре са се развили върпеки всички трудности.

Милена Матеева покани и Г-жа Румяна Герова – Началник „Отдел закрила на детето“ – Перник също да сподели и да разкаже през нейните очи процеса.

Г-жа Герова сподели за това как си е спомнила за общите случаи, по които сме работили, разказа за това, че в началото е имало страх от този процес. След това тя си спомни за мултидисциплинарната работа, която бе облечена в Координационен механизъм. Тя подчерта, че без подкрепата и съдействието от страна на Д-р Веселинова – директор на ДМСГД тогава със сигурност процесът щеше да е доста труден. Разбира се тя изрази своето удовлетворение от взаимната ни работа по случаи и цялостната подкрепа от нашата организация. „Сами нямаше да се справим“ бяха думите й. Г-жа Герова разказа и за случай на подкрепа на дете в приемно семейство, при който е имало изключителна спешност и цялостната подкрепа, гъвкавостта и бързината на нашата организация, която е била ключова за детето. След Г-жа Герова и Д-р Веселинова – ръковоидтел ЦНСТПМГ – Перник взе думата. Д-р Веселинова също подчерта колко добра и бърза е била комуникацията и координацията между всички участници в процеса, което е създало добри условия за работа. Тя сподели, че за нея е важна всяка детска събда, както и най-добрия интерес за детето и нейният стремеж е всяко дете да може да живее в семейна среда, ако не може да получава качествени услуги.

Последва дискусия, в която участие взеха колегите от ОЕПГ, община Перник, РДСП – Кърджали, ДСП – Перник, Сдружение „Еквилибриум“, Надежда и домове за децата клон– България.  Колегите от Перник и Кърджали обмениха опит по отношение на закриване на ДМСГД и подкрепата на деца и семейства.

Екипът ни благодари на всички колеги от системата за закрила на детето за тяхната работа и успешно партньорство. 

 

 

Прочетете още ...

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Как да осигурим по-добро лечение на дете

На 17.01. 2024 г в Областна администрация Бургас се праведе 24 –тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Присъстваха 11 членове на областен координационен

Подари надежда

Нека внесем уют у дома! Нека отново подарим надежда!   Надежда и домове за децата – клон България заедно с Електрохолд България АД започваме своята

Върни се обратно в