ОКМД в помощ на приемни семейства

Ролята на семейството за превенция на насилието и злоупотребата с деца

На 19 януари, 2023 г в Областна администрация Бургас се проведе обучение на приемни семейства от Бургаска област. Участваха 29 приемни родители от градовете Бургас, Карнобат, Средец, Малко Търново. Обучението се организира от Областен координационен механизъм по деинституционализация Бургас с председател проф. Мария Нейкова- областен управител, в партньорство с областният  екип на проект „Приеми ме“ и Асоциация „Деметра“ – Бургас, които са членове на ОКМД.  

Самите родители са преминали въвеждащо обучение, но всяко ново знание и умение им е от полза, а предизвикателствата към тях са много.  Обучителен екип от „Асоциация Деметра“ проведе обучение на тема „ Ролята на семейството за превенция на насилието и злоупотребата с деца“. Чрез прилагане на интерактивни техники обучителите работиха за повишаване на информираността и чувствителността на  родителите за видовете насилие, причините  и последиците върху децата, признаци на насилието, как и от къде да търсят помощ за децата си.

Участниците в обучението получиха Наръчника на „Асоциация Деметра“ в помощ на родителите за превенция на насилието „По-информирани родители, по-защитени Деца“.

В края на обучението и социалните работници от Проект „Приеми ме“ споделиха удовлетворението си и подчертаха ползата от срещата, изразиха желанието си за нови срещи и обучения по темата. Нуждата от качествени социални услуги за деца е наша цел и ще продължим да търсим възможности за подкрепа на специалисти и приемни родители.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в