Четири деца от домовете ще се отглеждат в семейна среда благодарение на общите усилия на институциите и НПО 

Представителите на държавни институции и на неправителствени организации, включени в състава  на Областния координационен механизъм по деинституционализация към областния управител на Пазарджик, поеха конкретни ангажименти по казусите на четири деца, за да се подпомогне отглеждането им в семейна среда. Две от тях са настанени в Дома за медикосоциални грижи за деца в Пазарджик, другите две ползват услуга в Звено „Майка и бебе“ в Комплекса за социални услуги.
Целта на новосформирания областен координационен механизъм е да предложи варианти за решение на проблемите, които пречат децата да останат при родителите и да растат в семейството си.

Областния координационен механизъм по деинституционализация се председателства от зам. областния управител Ваня Минкова, участват представители на отделите по Закрила на детето, Дирекции „Социално подпомагане”, общински администрации, ОД на МВР, Регионална здравна инспекция, РИО Пазарджик, БЧК и неправителствени организации.  Областният управител ще координира дейността на институции и НПО  за решаване на казуси свързани с процеса по деиституционализация.

Идеята за създаването  на координационния механизъм е на британската НПО „Надежда и домове за децата“. Организацията подпомага и подкрепя проекта на Министерството на здравеопазването „Посока:семейство“, който се реализира в осем пилотни области в страната, заедно с Пазарджик и цели закриването на осем домове за деца от 0 до 3 години.

За последните шест месеца координаторите на „Надежда и домове за децата“ и на Министерството на здравеопазването по проект „Посока:семейство“, съвместно с отделите за закрила на детето  са работили по общо 28 случая на деца, застрашени от изоставяне, и са предотвратили настаняването на 15 бебета в дома в Пазарджик.

Семействата и децата се подпомагат  от британската неправителствена организация, която има разработен модел за закриване на институции за деца и заместването им с алтернативни услуги.  През последните 10 години организацията е участвала в преструктурирането на 55 институции в 9 страни на Централна и Източна Европа и Африка, като един от тях е и този в Тетевен, закрит през 2011 г.

 
Материал: pa-media.net

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в