Членовете на Областния координационен механизъм в Кърджали участваха в обучение „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“

kli1706153Oбучението е в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстваха двадесет и двама представители на ОКМД – Кърджали, които активно участваха в процеса на деинституционализация на областно ниво. Участниците в обучението имаха възможност да дискутират за ефективността и ползите на ОКМД, както и да приложат на практика стъпкита на работа през конкретни казуси и примери от работата на деца и семейства. Обучението включваше интерактивна част и теоретична.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в