Членовете на Областния координационен механизъм в Кърджали участваха в обучение „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“

kli1706153Oбучението е в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстваха двадесет и двама представители на ОКМД – Кърджали, които активно участваха в процеса на деинституционализация на областно ниво. Участниците в обучението имаха възможност да дискутират за ефективността и ползите на ОКМД, както и да приложат на практика стъпкита на работа през конкретни казуси и примери от работата на деца и семейства. Обучението включваше интерактивна част и теоретична.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в