Членовете на Областния координационен механизъм в Кърджали участваха в обучение „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“

kli1706153Oбучението е в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстваха двадесет и двама представители на ОКМД – Кърджали, които активно участваха в процеса на деинституционализация на областно ниво. Участниците в обучението имаха възможност да дискутират за ефективността и ползите на ОКМД, както и да приложат на практика стъпкита на работа през конкретни казуси и примери от работата на деца и семейства. Обучението включваше интерактивна част и теоретична.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в