Членовете на Областния координационен механизъм в София-област участваха в обучение „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“

sfo1Членовете на Областния координационен механизъм в София-област участваха в обучение „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво

На 9 – 10.07.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстващите специалисти, представители на ОКМД – София- област, успяха да дискутират по ключовите етапи от процеса на деинституционализация на областно ниво и да споделят предложения за по-добро управление на процеса.  Участниците имаха възможност да дебатират ефективността и ползите на ОКМД, sfo2както и да приложат стъпки и конкретни примери от работата с деца и семейства. Обучението включваше интерактивна част и теоретична.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в