Членовете на Областния координационен механизъм в София-област участваха в обучение „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“

sfo1Членовете на Областния координационен механизъм в София-област участваха в обучение „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво

На 9 – 10.07.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Присъстващите специалисти, представители на ОКМД – София- област, успяха да дискутират по ключовите етапи от процеса на деинституционализация на областно ниво и да споделят предложения за по-добро управление на процеса.  Участниците имаха възможност да дебатират ефективността и ползите на ОКМД, sfo2както и да приложат стъпки и конкретни примери от работата с деца и семейства. Обучението включваше интерактивна част и теоретична.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в