Членовете на Областния координационен механизъм във Враца участваха в обучение

IMG_20150617_151601Членовете на Областния координационен механизъм във Враца участваха в обучение на 17 и 18 юни в хотел Чайка в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“.

Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

ОКМД – Враца дискутира мотивацията като ключов елемент в работата на всички заинтересовани институции и организации в процеса на деинституционализация и пряка работа с деца и семейства. Първият модул „Мотивационен“ предостави възможност участниците от област Враца чрез интерактивни подходи, представени от обучителя Людмил Стефанов да почустват живота и емоционалните състояния на децата от институции. Имаха и възможност да видят себе си като представители на държавните и общински власти, чрез ролята на добрия възрастен в живота на детето. Присъстваха представители на ОЗД, ДСП, РИО на МОН и областна администрация.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в