Членовете на Областния координационен механизъм във Враца участваха в обучение

IMG_20150617_151601Членовете на Областния координационен механизъм във Враца участваха в обучение на 17 и 18 юни в хотел Чайка в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“.

Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

ОКМД – Враца дискутира мотивацията като ключов елемент в работата на всички заинтересовани институции и организации в процеса на деинституционализация и пряка работа с деца и семейства. Първият модул „Мотивационен“ предостави възможност участниците от област Враца чрез интерактивни подходи, представени от обучителя Людмил Стефанов да почустват живота и емоционалните състояния на децата от институции. Имаха и възможност да видят себе си като представители на държавните и общински власти, чрез ролята на добрия възрастен в живота на детето. Присъстваха представители на ОЗД, ДСП, РИО на МОН и областна администрация.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в