Чрез мотивация и съпреживяване, членовете на Областния координационен механизъм в Хасково имаха възможността да се включат в обучение на 24 и 25 юни в хотел „Родопи

hvo2Обучението се проведе в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Участниците в обучителния модул „Мотивационен“ дискутира колко е важна мотивацията и как тя е  ключов елемент в работата на всички заинтересовани институции и организации в процеса на деинституционализация и пряката работа с деца и семейства. Първият модул създаде среда чрез интерактивни подходи, представени от обучителя Людмил Стефанов да почустват живота и емоционалните състояния на децата от институциите, да развият личното си отношение към техния статус, както и да видят себе си  като представители на държавните институции чрез ролята на добрия възрастен в живота на детето и какво е въздействието върху децата и семействата. Присъстваха 20 участници, представители на ОЗД, ДСП, РИО на МОН, областна администрация.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в