Трениране на успешни родители

На 20 март, 2019 г. в хотел „Приморец“ в гр. Бургас се проведе обучение на 21 приемни семейства    от общините Бургас и Карнобат. Обучението се организира  от Областен координационен механизъм по деинституционализация, който се    председателства от  проф. д-р Севдалина Турманова, в партньорство с екипа на проект „Приеми ме” и  Зонта клуб Бургас.

Целта  на обучението беше да се представят и  тренират 2 от уменията на международната Програма „Трениране на успешни родители“ и се проведе от двама сертифицирани обучители за работа с тази програма. На обучението присъстваха – г-жа Мая Казанджиева – Директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ при община Бургас, Президента на Зонта клуб Бургас – г-жа Петя Великова, екипа на проект „Приеми ме“, членове на ОКМД.

Приемните майки участваха с интерес в обучителните сесии и разделени в малки групи според възрастта на децата, участваха активно в игрите и упражненията.  Споделяха  своите постигнати успехи в отглеждането и възпитанието на децата, както  и трудности в грижите за децата в приемните семейства. Научиха и тренираха  две нови умения – за собствеността на проблема и  как да се справят с неприемливото поведение на децата си по конструктивен начин, така че да укрепват и запазват добрите взаимоотношения с тях, които предлага тази програма.

В края на обучението приемните майки изразиха удовлетвореност и благодарност за проведеното  обучение и пожелаха при възможност да преминат следващо обучение за останалата част от програмата.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в