Третата и последна Регионална среща се проведе в Бургас

reg-srBurgas020920153Третата и последна Регионална среща се проведе в Бургас на 02 – 03.09 в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България.

По време на срещата се дискутираха постигнатите успехи, изпълнението на проекта, предстоящите дейности, събития и устойчивостта. В срещата всеха участие екипа за организация и управление на проекта, местните експерти, консултантите и обучителите. Местните експерти по проекта, заедно с обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха как се е реализирал проекта на тяхната територия, трудностите, с които са се сблъсквали, намерените решения и какви са нагласите за продължаване дейността на ОКМД. Консултантите споделиха опит, обмениха идеи, направиха конкретни предложения и обсъдиха конкретни казуси с местните експерти.  

reg-srBurgas020920151 reg-srBurgas020920152

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в