Третата и последна Регионална среща се проведе в Бургас

reg-srBurgas020920153Третата и последна Регионална среща се проведе в Бургас на 02 – 03.09 в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България.

По време на срещата се дискутираха постигнатите успехи, изпълнението на проекта, предстоящите дейности, събития и устойчивостта. В срещата всеха участие екипа за организация и управление на проекта, местните експерти, консултантите и обучителите. Местните експерти по проекта, заедно с обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха как се е реализирал проекта на тяхната територия, трудностите, с които са се сблъсквали, намерените решения и какви са нагласите за продължаване дейността на ОКМД. Консултантите споделиха опит, обмениха идеи, направиха конкретни предложения и обсъдиха конкретни казуси с местните експерти.  

reg-srBurgas020920151 reg-srBurgas020920152

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в